Oferta

Certyfikat kompetencji zawodowych Testy i Zadania

PO CO PŁACIĆ ZA KURS,
JAK MOŻNA SIĘ SAMEMU PRZYGOTOWAĆ ?

tir

Transport drogowy jest takim rodzajem działalności gospodarczej, który wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności, ale też i właściwych uprawnień oraz certyfikatów. Wynika to przede wszystkim z ogromnej odpowiedzialności, jaką biorą na siebie przewoźnicy poruszający się po drogach. Jest to odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonego towaru, sprzętu, ludzi, ale też i za innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego zdobycie odpowiednich kwalifikacji, uzyskanie potrzebnych zezwoleń i certyfikatów oraz nabycie doświadczenia wymaga czasu i wiedzy.

Mamy do zaoferowania:

Najnowszy zestaw dla osób zdających egzamin (wspólnotowy, unijny) - 1679 pytań testowych wraz z odpowiedziami pozwalający przygotować się przewoźnikom do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Instytucie Transportu Samochodowego (przewóz osób i rzeczy).
Pytania są jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru

W skład zestawu wchodzi plik (PDF) z pytaniami i udzielonymi poprawnymi  odpowiedziami z zakresu:

prawa cywilnego,

handlowego,

prawa pracy i zagadnień socjalnych

zagadnień podatkowych (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki lokalne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości i inne),

organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,

dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

 prawa celnego i dewizowego

 prawa międzynarodowego dot. transportu osób i rzeczy,

bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy.

Materiały przygotowano w oparciu o szereg aktów prawnych, m.in. 

ustawę o transporcie drogowym,

prawo przewozowe,

prawo działalności gospodarczej,

prawo o ruchu drogowym,

kodeks spółek handlowych,

kodeks cywilny,

kodeks pracy,

ustawę o czasie pracy kierowców,

ustawy podatkowe,

ustawę o rachunkowości,

o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

dyrektywy i rozporządzenia Rady Europy i szereg rozporządzeń właściwych ministrów.

Wielokrotne zaznajomienie się i sprawdzenie wiedzy z pomocą naszego narzędzia będzie idealnym rozwiązaniem Państwa potrzeb. 

Z naszym zestawem testy na przewoźnika nie będą czymś niemożliwym do zdobycia, a certyfikat kompetencji zawodowych szybko znajdzie się w Państwa dłoniach.

Pytania prezentowane są również w pliku Excel, w podziale na grupy tematyczne. Plik ten służy do sprawdzenia posiadanej wiedzy tzw SYMULATOR.  ( bardzo przydatna rzecz )

W  zależności od udzielonej odpowiedzi wyświetla się informacja: odpowiedź dobra, zła lub brak odpowiedzi. 

Na końcu każdego bloku tematycznego następuje podsumowanie poprawności udzielonych odpowiedzi.

Dzięki ćwiczeniom przeprowadzanym przy pomocy tego sprawdzającego testu Twoje szanse na zaliczenie egzaminu niezmiernie wzrosną!Oprócz tego w zestawie jest 50 rozwiązanych zadań problemowych, które obejmują zagadnienia związane z obliczaniem: kosztów, przychodów, zysku i podatku dochodowego, płac i obciążeń na ubezpieczenia społeczne oraz pracy w godzinach nadliczbowych, budowania rozkładów jazdy, prędkości eksploatacyjnej i czasu pracy kierowcy.