Certyfikat kompetencji zawodowych testy i zadania

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

Certyfikat kompetencji zawodowych - testy z odpowiedziami i zadania

Mamy do zaoferowania:

Najnowszy zestaw dla osób zdających egzamin (wspólnotowy, unijny) - 1679 pytań testowych wraz z odpowiedziami pozwalający przygotować się przewoźnikom do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Instytucie Transportu Samochodowego (przewóz osób i rzeczy).


Pytania są jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru

W skład zestawu wchodzi plik (PDF) z pytaniami i udzielonymi poprawnymi  odpowiedziami z zakresu:


-prawa cywilnego,

-handlowego,

-prawa pracy i zagadnień socjalnych

-zagadnień podatkowych (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki lokalne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości i inne),

-organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,

-dostępu do zawodu przewoźnika i do rynku krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

- prawa celnego i dewizowego

- prawa międzynarodowego dot. transportu osób i rzeczy,

-bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy.
Materiały przygotowano w oparciu o szereg aktów prawnych, m.in.

-ustawę o transporcie drogowym,

-prawo przewozowe,

-prawo działalności gospodarczej,

-prawo o ruchu drogowym,

-kodeks spółek handlowych,

-kodeks cywilny,

-kodeks pracy,

-ustawę o czasie pracy kierowców,

-ustawy podatkowe,

-ustawę o rachunkowości,

-o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

-dyrektywy i rozporządzenia Rady Europy i szereg rozporządzeń właściwych ministrów.

Pytania prezentowane są również w pliku Excel, w podziale na grupy tematyczne. Plik ten służy do sprawdzenia posiadanej wiedzy tzw SYMULATOR.  ( bardzo przydatna rzecz )

W  zależności od udzielonej odpowiedzi wyświetla się informacja: odpowiedź dobra, zła lub brak odpowiedzi.

Na końcu każdego bloku tematycznego następuje podsumowanie poprawności udzielonych odpowiedzi.


Dzięki ćwiczeniom przeprowadzanym przy pomocy tego sprawdzającego testu Twoje szanse na zaliczenie egzaminu niezmiernie wzrosną!

Oprócz tego w zestawie jest 50 rozwiązanych zadań problemowych, które obejmują zagadnienia związane z obliczaniem: kosztów, przychodów, zysku i podatku dochodowego, płac i obciążeń na ubezpieczenia społeczne oraz pracy w godzinach nadliczbowych, budowania rozkładów jazdy, prędkości eksploatacyjnej i czasu pracy kierowcy.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego